1111 zoom

Hover

1111
Full Screen

Ống Viral Transport Medium

Ống Viral Transport Medium

Xuất Xứ: Việt Nam

Thể tích: 3ml

Thành Phần môi trường:

  • 2% FBS
  • 100μg/mL Gentamicin
  • 250ug/mLAmphotericin B (Fungizone)
  • HBSS 1X (theo công thức không có Phenol red, có Mg và Ca)

 

Cung cấp bao gồm:

01 ống VTM 3ml đựng trong fancol 15ml vô trùng

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ống Viral Transport Medium”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top