AHN-pipet4u zoom

Hover

professional-adjustable-volume100-1000-digital-micropipet-166-0507-view zoom

Hover

Screen Shot 2021-09-27 at 3.47.50 PM zoom

Hover

AHN-pipet4u
professional-adjustable-volume100-1000-digital-micropipet-166-0507-view
Screen Shot 2021-09-27 at 3.47.50 PM
Full Screen

Pipetman -Micropipette – Pipet Tự động

MODEL: Free

Hãng sản xuất: AHN

Xuất xứ: Đức

Năm sản xuất: 2020

Loại Pipetman – pippette tự động đơn kênh sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 8655, CE, IVD

Pipette có thể tiệt trùng toàn bộ: Nhiệt độ: 1210C; Áp suất 1.05 bar (15 psig); Thời gian tiệt trùng: ≤ 15 phút.

Thiết kế phù hợp với nhiều loại đầu tip. Dải thể tích rộng từ 0,1 μl đến 10.000 μl. Dễ dàng hiệu chỉnh bởi người sử dụng, cung cấp kèm theo mỗi pipet bộ dụng cụ chuẩn

1. MicroPipette loại 0,1–2,5 ul: Code: 8-100-20-9

Dung tích: 0,1-2,5 ul

Bước điều chỉnh: 0,01 ul

Sai số hệ thống: 12/3/2,5% tại 0,25/1,25/2,5 ul

Sai số ngẫu nhiên: 6/3/1,6% tại  0,25/1,25/2,5 ul

2. MicroPipette loại 0,5-10 ul: Code: 8-101-20-9

Dung tích: 0,5-10 ul

Bước điều chỉnh: 0,1 ul

Sai số hệ thống: 2,5/2,0/1,0% tại 1/5/10 ul

Sai số ngẫu nhiên: 1,5/1,0/0,8% tại 1/5/10 ul

3. MicroPipette loại 2-20 ul: Code: 8-102-20-9

Dung tích: 2-20 ul

Bước điều chỉnh: 0,1 ul

Sai số hệ thống: 3,0/1,5/0,9% tại 2/10/20 ul

Sai số ngẫu nhiên: 2,0/1,0/0,4% tại 2/10/20 ul

4. MicroPipette loại 5-50 ul: Code: 8-103-20-9

Dung tích: 5-50 ul

Bước điều chỉnh: 0,5 ul

Sai số hệ thống: 2,0/0,8/0,6% tại 5/25/50 ul

Sai số ngẫu nhiên: 2,0/0,4/0,3% tại 5/25/50 ul

5. MicroPipette loại 10-100 ul: Code: 8-104-20-9

Dung tích: 10-100 ul

Bước điều chỉnh: 0,5 µl

Sai số hệ thống: 3/1/0,8% tại 10/50/100 ul

Sai số ngẫu nhiên: 1,5/0,5/0,15% tại 10/50/100 ul

6. MicroPipette loại 20-200 ul: Code: 8-105-20-9

Dung tích: 20-200 ul

Bước điều chỉnh: 1,0 ul

Sai số hệ thống: 2,0/0,7/0,6% tại 20/100/200 ul

Sai số ngẫu nhiên: 0,8/0,3/0,15% tại 20/100/200 ul

7. MicroPipette loại 50-200 ul: Code: 8-105-21-9

Dung tích: 50-200 ul

Bước điều chỉnh: 1,0 ul

Sai số hệ thống: 1,0/0,8/0,6% tại 50/100/200 ul

Sai số ngẫu nhiên: 0,4/0,2/0,15% tại 50/100/200 ul

8. MicroPipette loại 100-1000 ul: Code: 8-106-20-9

Dung tích: 100-1000 ul

Bước điều chỉnh: 5,0 ul

Sai số hệ thống: 2/1,0/0,6% tại 100/500/1000 ul

Sai số ngẫu nhiên: 0,7/0,4/0,2% tại 100/500/1000 ul

9. MicroPipette loại 200-1.000 ul: Code: 8-106-20-9

Dung tích: 200-1000 ul

Bước điều chỉnh: 5,0 ul

Sai số hệ thống: 2,0/1,0/0,6% tại 200/500/1000 ul

Sai số ngẫu nhiên: 0,3/0,25/0,2% tại 200/500/1000 ul

10. MicroPipette loại 500-5.000 ul: Code: 8-107-20-9

Dung tích: 500-5.000 ul

Bước điều chỉnh: 50 ul

Sai số hệ thống: 2,0/0,6/0,5% tại 500/2.500/5.000 ul

Sai số ngẫu nhiên: 0,6/0,3/0,2% tại 500/2.500/5.000 ul

11. MicroPipette loại 2000-10.000 ul: Code: 8-108-20-9

Dung tích: 2000-10.000 ul

Bước điều chỉnh: 100 ul

Sai số hệ thống: 3,0/1,2/0,6% tại 2.000/5.000/10.000 ul

Sai số ngẫu nhiên: 0,6/0,3/0,2% tại 2.000/5.000/10.000 ul

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pipetman -Micropipette – Pipet Tự động”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top